ORAR PE CLASE

AN ŞCOLAR 2016-2017

Alegeti ziua dorita:

LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI

Vizualizati ORARUL in format PDF

 

LUNI

 

9A 9B 9C 9D 9E 10A 10B 10C 10D 10E 11A 11B 11C 11D 11E 12A 12B 12C 12D 12E
1 08,00 08,50 Ist Mod TIC Rom Bio Mod Chi Mod Rom Rom Mat Fiz Mat Geo Mod Fr Mod Mod Mat Fr
P H V N S F S D M I N A M C P L O J C S
2 09,00 09,50 Mat Bio Mat Mod Chi Mod Fr Mat Mod Rel Ist Rom Tic Fr Mod Fiz Mod Rom Eng Geo
N S C O S F L M P I P N V S H A J M Z C
3 10,00 10,50 Bio Fr Chi Fr Mat Mod Eng Rom Tic Mod Fiz Mat Mod Mod Mod Mat Ist Dir Rom Rom
S L S S C F Z N V H A M P D O N P C M I
4 11,10 12,00 Rom Eng Rom Dir Ist Fiz Mat Bio Fr Mod Mod Mod Dir Chi Ed.fiz Mod Rom Mod Mod Mod
N Z I V P A N S S O V D M S D F M H J P
5 12,10 13,00 Mod TIC Dir Eng Mod Mod Fiz Mod Ed.fiz Fiz Fr Eng Geo Ist Fr Mod Rom Mat Chi Mod
M V I Z P V O H D B L V C P S F M M S O
6 13,10 14,00 Mod Chi Mod Ed.fiz Rom Rom Mod Dir Fiz Mat Mod Mod Mod Mod Eng Fr Geo Fr Mod
V S O D I M B A O M H M F P V L C S J
7 14,10 15,00 Mod Mod Chi Dir Dir Mod Fr Dir Fr Mod Dir Eng Mod Fiz
V P S V D J S F L M H Z B O

 

 

IP IIP
14,10 – 15,00 Mod
P
15,05 – 15,55 Mod Dezv af.
P S
16,00 – 16,50 Mod Dezv af.
P S
16,55 –

17,35

Mod Dezv af.
P S
17,40 –

18,30

Mod Ed.fiz.
P D
18,35 –

19,25

Mod
P
19,30 – 20,20 Eng
V

 

 

MARTI

 

9A 9B 9C 9D 9E 10A 10B 10C 10D 10E 11A 11B 11C 11D 11E 12A 12B 12C 12D 12E
1 08,00 08,50 Mat Mat Fr Pr Ist Bio Mod Chi E A Mod Fiz Mod Rel Mat Mod Rom Geo Eng Rom Mod
N M L R P S B S S H A V I C O N C Z M D
2 09,00 09,50 Fiz Fr Ed.fiz Pr Mat Mat Mat Psi Geo Eng Chi Rom Mod Rom Mod Ist Mod Mod Ec Rom
A L D R C M N C C Z S N V M H P D B S I
3 10,00 10,50 Log Mod Fiz Bio Fr Mod Rom Mod Psi Chi Mat Geo Mat Mod Ed.fiz Ec Rom Mod Rel Eng
P H A S L V N D C S N C M O D S M B I Z
4 11,10 12,00 Fiz Rel Mod Fiz Geo Mod Bio Ed.fiz Eng Mod Mod Dir Chi Mod Ec Dir Mod Ist Fr Mat
A I B O C F S D Z O V N S M S L D P S M
5 12,10 13,00 Ed.fiz Eng Bio Mod Chi Mod Geo Fr Mod Psi Rom Mod Mod Tic Mod Rel Fiz Mod Fiz Mat
D Z S O S V C S J C M H M V P I A B O M
6 13,10 14,00 Chi Mod Rel Pr Ed.fiz Psi Mod Rom Mod Eng Mod Mod Mod Mod Tic Fiz Mod Dir
S J I M D C M M O Z B F D V V O H S
7 14,10 15,00 Fiz Pr Psi Tic Dir Ed.fiz Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod Fr
O M C V M D F B D O P H J S

 

 

 

IP IIP
14,10 – 15,00 Mod
O
15,05 – 15,55 Mod Dezv af.
O S
16,00 – 16,50 Mod Dezv af.
M S
16,55 –

17,35

Ed.fiz. Dezv af.
D S
17,40 –

18,30

Mod Mod
P B
18,35 –

19,25

Mod Mod
P B
19,30 – 20,20 Mod
P

 

 

<strongMIERCURI

 

9A 9B 9C 9D 9E 10A 10B 10C 10D 10E 11A 11B 11C 11D 11E 12A 12B 12C 12D 12E
1 08,00 08,50 Chi Mod Eng Rom Eng Mat Dir Rel Pr Pr Rom Ist Ec Fiz Mod Mod Mat Mod Mat Mod
S M Z N V M D I M R M P S A H V N O C B
2 09,00 09,50 Mod Log Mat Eng Rom Chi EA Eng Pr Pr Mat Fiz Mat Mod Mod Rom Mod Rom Ist Mod
M V C Z I S S V M R N A M V H N D M P B
3 10,00 10,50 Mod Mat Mat Ist Log Rel Rom Fiz Pr Pr Tic Mod Eng Mod Eng Mod Mat Mod Rom Mod
V M C P V I N A M R V D Z M V B N H M O
4 11,10 12,00 Dir Chi Log Mod Tic Fr Eng Rom Mod Pr Mod Eng Rom Mat Mod Mat Rel Ec Mod Mat
V S V H V L Z N P R F V M C D N I S O M
5 12,10 13,00 Fr Dir Chi Log Ed.fiz EA Fiz Mod Mod Mod Mod Tic Mod Eng Rom Mod Mod Mat Dir Rom
L P S V D S O H P O V V D Z M F J M B I
6 13,10 14,00 Mod Rom Mod Mat Tic Mod Mod Dir Mod Fr Fiz Eng Ed.fiz Rel Mod Mod
F M B I V D P Z O L O V D I H J
7 14,10 15,00 Mod Mod Mod Mat Rom Ed.fiz Mod Mod Eng Mod
F H D I I D O J V B

 

 

 

IP IIP
14,10 – 15,00 TIC
V
15,05 – 15,55 TIC MOD
V M
16,00 – 16,50 TIC MOD
V M
16,55 –

17,35

MOD MOD
D B
17,40 –

18,30

MOD MOD
D B
18,35 –

19,25

MOD
D
19,30 – 20,20 MOD
O

 

 

JOI

 

9A 9B 9C 9D 9E 10A 10B 10C 10D 10E 11A 11B 11C 11D 11E 12A 12B 12C 12D 12E
1 08,00 08,50 Mod Geo Mod Tic Mat Mat Ist Mod Bio Ed.fiz Fr Rom Fr Rel Rom Chi Mat Mod Mod Mod
M C O V C M P H S D L N S I M S N B D P
2 09,00 09,50 Mat Mod Mod Fr Bio Rom Rom Mat Mod Mod Rel Mod Ed.fiz Mat Mod Mod Dir Fr Tic Ist
N M P S S M N M J O I H D C D B S L V P
3 10,00 10,50 Eng Mat Ist Mod Geo Mod Mat Mod Mod Pr Mod Chi Rom Ed.fiz Fiz Fr Mod Tic Mat Mod
Z M P H C V N M J R D S M D O L B V C O
4 11,10 12,00 Geo Rom Rom Rom Ed.fiz Fr Tic Ist Chi Pr Mod Mat Mod Eng Pr Mat Fiz Mod Fiz Mod
C M I N D L V P S R V M M Z B N A J O P
5 12,10 13,00 Mod Rom Fiz Geo Mod Mod Mod Mod Pr Mod Rel Fiz Mod Pr Tic Mod Mod Eng
F M A C J V B H R M I O P B V D O Z
6 13,10 14,00 Ed.fiz Mod Mod Eng Rel Mod Pr Rom Mod Mod Mod Pr Fiz Mod Geo Fiz
D P B Z I D R M F M J B A O C O
7 14,10 15,00 Fiz Eng Mod Mod Mod Mod Dir Pr Mod Ed.fiz
O Z P F H D J B B D

 

IP IIP
14,10 – 15,00 MOD
M
15,05 – 15,55 MOD ED.FIZ
M D
16,00 – 16,50 MOD MOD
D B
16,55 –

17,35

MOD MOD
D B
17,40 –

18,30

MOD MOD
D P
18,35 –

19,25

ENG
V
19,30 – 20,20

 

VINERI

 

9A 9B 9C 9D 9E 10A 10B 10C 10D 10E 11A 11B 11C 11D 11E 12A 12B 12C 12D 12E
1 08,00 08,50 Fr Mod Rel Mat Mod Geo Mod Fiz Ist Mod Mod Mat Mod Fr Pr Rom Ec Rom Ed.fiz Chi
L H I I J C B A P O M M P S B N S M D S
2 09,00 09,50 Rom Ist Geo Mod Mod Fiz Mod Mat Mat Mod Ec Mod Rom Mod Pr Ed.fiz Fr Chi Eng Rel
N P C H P A B M I O S M M J B D L S Z I
3 10,00 10,50 Tic Mod Fr Mod Rel Ist Ed.fiz Rom Rom Fr Geo Mod Eng Fiz Pr Eng Chi Mat Mod Ec
V J L H I P D N M S C M Z A B V S M O S
4 11,10 12,00 Rom Fiz Rom Chi Mod Rom Mod Pr Mat Mod Eng Ed.fiz Ist Ec Pr Geo Eng Fr Mod Tic
N O I S B M J R I O Z D P S B C V L H V
5 12,10 13,00 Rel Pr Pr Mat Tic Mod Geo Eng Mod Ec Fr Rom Fiz Mod Ed.fiz
I R M I V J C Z H S S M O B D
6 13,10 14,00 Eng Pr Pr Fiz EA Rel Mod Mod Rom Mat Mod Fiz
Z R M B S I H O M I J O
7 14,10 15,00 Fiz Mod Mod
O H O

 

 

 

 

IP IIP
14,10 – 15,00 MOD
D
15,05 – 15,55 MOD MOD
D M
16,00 – 16,50 MOD MOD
D M
16,55 –

17,35

MOD MOD
D P
17,40 –

18,30

MOD MOD
D P
18,35 –

19,25

MOD
D
19,30 – 20,20