Sistemul de învățământ modern are misiunea de a forma o conștiință europeană, pornind de la un sistem de valori-cheie, precum: respectul drepturilor omului, justiția socială, tradițiile culturale, multiculturalismul, dezvoltarea personală continuă ş.a. Conținuturile, finalitățile și obiectivele specifice educației propun un demers prin care educația încearcă să răspundă exigenţelor lumii în care trăim și să producă o schimbare a actului educativ, în favoarea educației bazată pe învățare și mai puțin pe transmiterea de informații.

Dezvoltarea personalităţii tinerei generaţii trebuie să răspundă contextului actual european în care provocările au multiple caracteristici:

 • păstrarea identităţii naţionale în condiţiile globalizării,
 • multiculturalismul,
 • adaptabilitatea la cerinţele în continuă schimbare ale economiei de piaţă,
 • competenţele în era digitală,
 • capacitatea de proiectare a dezvoltării personale.

Ţinând seama de aceste considerente şi de faptul că învăţământul trebuie privit în perspectiva educaţiei permanente, a unei educaţii pentru schimbare, şcolilor le revine rolul de a promova tinerii cu capacitatea de a înţelege şi de a răspunde adecvat diverselor provocări venite din partea societăţii, de a deveni agenţi ai propriei formări. Prin proiectul acesta se acordă importanţă dezvoltării personale, pentru a stimula posibilităţile de manifestare ale tinerilor, astfel încât să facă faţă provocărilor de orice tip, prin ameliorarea unor probleme privind abandonul, analfabetismul şi eşecul şcolar, incultura, vandalismul, inadaptarea socială, imposibilitatea găsirii şi păstrarii unui loc de muncă.

Alături de şcoala iniţiatoare, Colegiul Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza” Constanţa, parteneri în proiect sunt:

Liceul Teoretic „Ştefan Karadzha” Kavarna, Bulgaria, reprezentat prin director Emil Andonov

Comitetul Naţional pentru Drepturile Omului, reprezentat prin preşedinte doamna Liana NAUM;

Liga Navală Română, filiala Constanţa, reprezentată prin preşedinte contraamiral (r) Aurel Constantin.

Comisia de implementare a proiectului este alcătuită din;

Coordonatori de proiect:

 1. Iuliana NEGREȚ- profesor Matematică, director al Colegiului Tehnic de Marină “Alexandru Ioan Cuza”Constanța.
 2. Irina PAVEL- profesor Discipline tehnice.

Membri:

 1. Nicoleta COMAN – consilier şcolar;
 2. Sița IORDACHE –profesor Religie şi Limba şi literature română ;
 3. Irina ZAMA–profesor Limba engleză;
 4. Alina NEACŞU–profesor Limba şi literature română;
 5. Dumitra CAZACU –profesor Geografie;
 6. Radu PARASCHIV- profesor Istorie;
 7. Maria ŞERBAN-profesor Chimie;
 8. Gabriela LUCA- profesor Limba franceză;
 9. Carmen STAN- profesor Limba franceză;
 10. Iolanda MOCANU- profesor Discipline tehnice.

dsc_9209dsc_9137

????????????????????????????????????

dsc_9120dsc_9069